Liban 2022

Powrót do | Strona główna |


LIBAN, 18 - 26 października 2022

LIBAN - Bejrut, aktualny czas

Bejrut

LIBAN - Bejrut, aktualna pogoda w Bejrucie

18-10-2022, Kraków Balice - Frankfurt n. Menem, 6:00 - 7:35 (czas lotu 1h35'), Lufthansa (LH1371)
Frankfurt n. Menem - Bejrut, 10:40 - 15.35 (czas lotu 3h55') Lufthansa (LH1306)
26-10-2022, Bejrut - Frankfurt n. Menem, 4:05 - 7:20 (czas lotu 4h15'), Lufthansa (LH1309)
Frankfurt n. Menem - Kraków Balice, 8.40 - 10.10 (czas lotu 1h30') Lufthansa (LH1364
Odległość: Kraków - Frankfurt 802 km; Frankfurt - Bejrut 2830 km

 

Ghazir - klasztor św. Antoniego (Betcheszban), 19.10.2022

Od 20 lutego do około 1 kwietnia 1837 roku w klasztorze Betcheszban przebywał Juliusz Słowacki.
Napisał tutaj pierwszą wersję poematu Anhelli, którą wydał rok później w Paryżu.
Juliusz Słowacki - Anhelli (tekst poematu) >>>
Juliusz Słowacki - Anhelli (teatr TV) >>>

Bejrut - Muzeum Narodowe, 21.10.2022

Muzeum Narodowe w Bejrucie jest głównym muzeum archeologicznym w Libanie.
Kolekcja rozpoczęła się po I. wojnie światowej, a muzeum zostało oficjalnie otwarte w 1942 roku.
Muzeum posiada zbiory liczące łącznie około 100 000 obiektów, z których większość to antyki i średniowieczne znaleziska z wykopalisk prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Starożytności.
Wystawionych jest około 1300 artefaktów, począwszy od czasów prehistorycznych po średniowieczny okres mameluków.
Muzeum znajduje się w dzielnicy Mazra'a w Bejrucie, na skrzyżowaniu alei Abdallah al-Yafi i drogi do Damaszku.
Jest otoczone hipodromem w Bejrucie i budynkiem Generalnej Dyrekcji Starożytności.
Mały teatr i sklep z pamiątkami otaczają hol wejściowy parteru.

Bejrut - Polski Cmentarz Wojenny, 21.10.2022

Polski Cmentarz Wojenny w Bejrucie założono na przedmieściach miasta w 1946 roku, dzięki staraniom ks. prof. Kamila Kantaka.
Nekropolia została zniszczona podczas wojny domowej w 1975 roku.
W 1991 roku reaktywowano Komitet cmentarny, a miejscowa Polonia wysprzątała cmentarz, który stał się wysypiskiem śmieci.
Po odnowieniu cmentarz został ponownie zniszczony w 2006 roku podczas konfliktu izraelsko-libańskiego.
21 listopada 2010 roku cmentarz został poświęcony i ponownie otwarty po renowacji, którą przeprowadzono
w 2009 roku.
Na cmentarzu znajdują się groby 137 Polaków, którzy znaleźli się w Libanie po ewakuacji Armii Polskiej gen. Władysława Andersa z ZSSR.
Zostali tutaj pochowani m. in.:
- ks. prof. Kamil Kantak, jeniec Kozielska i Ostaszkowa, duszpasterz Polonii na Bliskim Wschodzie,
historyk Kościoła, archiwariusz, społecznik i działacz narodowy;
- Bolesław Baake, malarz;
- Karol Schayer, architekt;
- Hanka Ordonówna, której prochy ekshumowano w 1990 roku i po przewiezieniu do Warszawy pochowano na Powązkach.

Bejrut - Wojskowy Cmentarz Wojenny, 21.10.2022

Bejrut - miasto, 21.10.2022
(ścieżka dźwiękowa - "Nie odchodź, Bejrucie">>>)

Procesja z pustelni do grobu Św. Charbela w Annaya, 22.10.2022

Każdego 22. dnia miesiąca odbywa się procesja z pustelni do grobu Św. Charbela w Annaya.
Podczas procesji odmawiana jest modlitwa różańcowa.
Na koniec procesji jest uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, a potem w nowej świątyni odprawiana jest Msza św. w rycie maronickim.

Msza św. w rycie Maronickim - Kościół przy Klasztorze Św. Marona w Annaya, 22.10.2022

Liturgia maronicka ma swoje korzenie w liturgii Starego Testamentu.
Współczesne nabożeństwo maronickie składa się z trzech części:
- Przygotowanie: Przyszykowanie chleba i wina. Księża modlą się przed mszą, prosząc Boga o przebaczenie grzechów oraz o pomoc w dobrym przeprowadzeniu liturgii. Po tym następuje czytanie Pisma, homilia i wyznanie wiary.
- Anafora: Podczas modlitwy eucharystycznej zwanej Anaforą, chleb i wino składane są przed Bogiem, zamieniając się w Ciało i Krew Chrystusa.
Tak jak w obrządku łacińskim, następuje modlitwa dziękczynna i błogosławieństwo.
- Eucharystia: Podczas tej części mszy wierni przyjmują ciało i krew Chrystusa, zwykle przy pomocy łyżki.
Liturgia jest zakończona modlitwami dziękczynnymi i błogosławieństwem.

Erem Św. Piotra i Pawła, w którym przebywał Św. Charbel, 22.10.2022

W 1875 roku ojciec Charbel poprosił przełożonego, aby pozwolił mu zamieszkać w eremie Świętych Piotra
i Pawła, położonym powyżej wioski Annaya na wysokości 1350 metrów n.p.m.
Początkowo przeor nie chciał się zgodzić na jego odejście, lecz wkrótce zmienił zdanie.
Pewnej nocy ojciec Charbel przyszedł do jednego z braci, prosząc go o oliwą do lampy.
Ten nalał do niej wody, a lampa mimo to zapaliła się.
Przełożony uznał to za znak z nieba i zezwolił Charbelowi na odejście do pustelni, gdzie zamieszkał na osobności wraz z trzema współbraćmi.
Jego cela miała sześć metrów kwadratowych powierzchni.
Pod habitem nosił włosiennicę, spał kilka godzin na dobę na twardej ziemi, jadł raz dziennie skromny posiłek bez mięsa.
Droga pustelnika do zjednoczenia z Chrystusem prowadziła przez ciszę, modlitwę i pracę fizyczną w polu.
Najważniejszym wydarzeniem dnia była Eucharystia.
Codziennie odprawiał Mszę świętą w kaplicy eremu.
Długo się do niej przygotowywał, a po jej skończeniu kilka godzin trwał w dziękczynieniu.
Ojciec Charbel żył według tradycji świętych ojców pustelników, praktykował nieustanną modlitwę - adorował Najświętszy Sakrament (zwłaszcza nocą), rozważał teksty Pisma Świętego, odmawiał różaniec, uwielbiał Boga podczas pracy.
Ojciec Charbel spędził w eremie dwadzieścia trzy lata, starannie przestrzegając reguły życia pustelniczego.
Nie opuszczał pustelni bez pozwolenia przełożonych i bezwarunkowo wypełniał ślub posłuszeństwa.

Annaya, Klasztor Św. Marona - Grób Św. Charbela, 22.10.2022

Święty Charbel (Yousef Antoun Makhlouf) urodził się 8 maja 1828 roku we wsi Bkaakafra (Liban Północny). Dorastał w religijnej rodzinie i wychowywał się w wierze chrześcijańskiej.
Inspirował się ascetyczną i monastyczną formą życia praktykowaną przez samotnych pustelników klasztoru św. Antoniego Kozhaya z libańskiego zakonu maronitów, a na początku swojego życia pragnął zostać mnichem.
Często udawał się do groty poświęconej Najświętszej Maryi Pannie, aby się modlić i medytować.
Mieszkańcy Bkaakafry nazywali go „świętym” ze względu na pobożność, niezachwianą wiarę w Jezusa Chrystusa i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny.
Pod wieloma względami grota stała się jego pierwszą pustelnią i ołtarzem kultu.
W 1851 roku Yousef wstąpił do libańskiego Zakonu Maronitów, wybierając imię Charbel.
Po dwóch latach intensywnej formacji akademickiej i duchowej Charbel złożył religijne śluby posłuszeństwa, ubóstwa i czystości 1 listopada 1853 roku w klasztorze św. Marona we wsi Annaya (góra Liban).
Po ukończeniu studiów teologicznych pod kierunkiem wielu nauczycieli, w tym świętego Neematallaha Hardiniego, święty Charbel został wyświęcony na kapłana 23 lipca 1859 roku.
Był zdecydowany w dążeniu do duchowej doskonałości.
Po spędzeniu 16 lat, jako mnich we wspólnocie klasztoru Annaya, Ojciec Charbel formalnie poprosił o zostanie pustelnikiem.
„Cud lampy”, który dawał światło, choć wypełnione było wodą, przekonał przełożonych Świętego Charbela, że ??jego prośba była naprawdę boskiego pochodzenia.
15 lutego 1875 roku Ojciec Charbel wszedł do pustelni świętych Piotra i Pawła związanej z klasztorem św. Marona w Annyi, gdzie poświęcił się życiu modlitwy, uwielbienia i pracy fizycznej.
Po spędzeniu 23 lat w pustelni Ojciec Charbel udał się do wiecznego odpoczynku w Panu w Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia 1898 roku.
Kilka miesięcy po jego pogrzebie światło zabłysło z jego grobu.
Za zgodą władz kościelnych ekshumowano ciało Charbela i stwierdzono, że jest ono nieskazitelne, a dalsze badania wykazały, że jego ciało przenosiło krew i wodę jak każdy żywy organizm.
Wieść o cudownym stanie ciała świętego Charbela rozeszła się po całym regionie i wielu zgromadziło się
w klasztorze św. Marona w Annaya, szukając wstawiennictwa tego świętego.
Raporty o uzdrowieniach fizycznych i duchowych zaczęły być badane przez władze kościelne.
5 stycznia 1965 roku, na zakończenie Soboru Watykańskiego II, Ojciec Charbel został beatyfikowany przez papieża Pawła VI i był jedyną osobą beatyfikowaną pod koniec tego Soboru.
Przyniosło to wielką radość nie tylko libańskiemu Zakonowi Maronitów, ale także całemu Kościołowi katolickiemu, który był świadkiem tego monumentalnego wydarzenia.
Błogosławiony Charbel został następnie kanonizowany przez tego samego papieża 9 października 1977 roku. Przez lata sława świętego Charbela rozprzestrzeniła się na cały świat, a liczne wstawiennictwa i cuda przypisywano jego wstawiennictwu. Wiele osób nadal szuka modlitw świętego Charbela o uzdrowienie ciała
i duszy oraz o przemianę ich życia...

Byblos - antyczne ruiny, 22.10.2022

Antyczne ruiny w Byblos, zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, świadczą o obecności całego przekroju cywilizacji, od czasów neolitu po średniowiecze.
Fenickie Byblos (Jbeil) tym samym pretenduje do miana jednego z najstarszych, zamieszkanych nieprzerwanie od ponad 7 tysięcy lat, miast na świecie.
Odkryta na znalezionym tu sarkofagu króla Ahirama inskrypcja to najwcześniejsza forma fenickiego alfabetu, opracowanego właśnie przez uczonych z Byblos, który dał początek naszemu współczesnemu alfabetowi.

Byblos, hotel Aleph - wieczór "zapoznawczo-pożegnalny"
(w roli głównej - Maya i Kazimierz), 23.10.2022

Różaniec na żywo z Libanu za wstawiennictwem św. Charbela,
Byblos, 22 października 2022

Każdego 22. dnia miesiąca w Byblos przed kaplicą Św. Charbela, zbudowaną w XIII wieku przez Krzyżowców,
o godzinie 20.30 (czasu polskiego) odmawiany jest Różaniec.
Modlitwę prowadzi Kazimierz Gajowy, a uczestniczą pielgrzymi i miejscowi libańczycy.
Modlitwa transmitowana jest przez Facebook na stronie Fundacji Fenicja.
22 października uczestniczyliśmy w tamtejszej modlitwie różańcowej, co można zobaczyć poniżej...

Część 1 >>> | Część 2 >>>

Św. Charbel - Kaplica wirtualna

CHARBEL - święta prostota życia

Jak umierał święty Charbel...

Cuda Wielkich Świętych - Święty Charbel

Olej Świętego Szarbela

Uzdrowienie Nouhad Al-Chami przez Św. Charbela

Libańskie Cedry Świętości: al-Hardini, Rafka, Stefan

Liban: Charbel, Święta Dolina i Karmelici Bosi

Liban -Święta Dolina (Wadi Kadisza)

Piękno Libanu

Św. Rafka (Rafqa, Rebeka Chobok Ar-Rajes)

"Nie odchodź Bejrucie"...

Polacy w Libanie, Polish in Lebanon, odc. 1 – dr Zygmunt Zawadowski

Polacy w Libanie, Polish in Lebanon, odc. 2 – architekt Karol Schayer

Polacy w Libanie, Polish in Lebanon, odc. 3 – malarz Bolesław Baake

Polacy w Libanie, Polish in Lebanon, odc. 4 – prof. Stanisław Kościałkowski

Polacy w Libanie, Polish in Lebanon, odc. 5 – Hanka Ordonówna

Polacy w Libanie, Polish in Lebanon - podsumowanie projektu

Liban - upadające państwo...

Liban, Palestyńska dzielnica Bejrutu

Północny Liban - Trypolis

Liban - "Wybuch gniewu" >>>

Liban - "Wino i wojna" >>>

Liban - "Solidarni z Bejrutem" >>>

Liban, Ziemia Wierzących - Z notatnika Pielgrzyma >>>

Liban, Ziemia Wierzących - Kolebka Maronitów >>>

Liban, Ziemia Wierzących - Święty Pustelnik z Annaya >>>

Liban, Ziemia Wierzących - Pani Libanu >>>

Liban, Ziemia Wierzących - Życie zastygłe w Kamieniu >>>

 

 

 

 

Ciąg dalszy nastąpi ;-)

 

free counters


Powrót do | Strona główna |


Y&S 2000-2022 | Aktualizacja: 30.11.2022, 19:07 | Wygenerowane przez JAlbum & Chameleon |