CZECHY - Ołomuniec, Praga, Kutna Hora, 2010

Strona główna

travel gallery

news and events

CZECHY - Ołomuniec, Praga, Kutna Hora (2-5 września 2010)

OŁOMUNIEC (Olomouc)
Centrum miasta w stylu barokowym powstało w czasach królowej Marii Teresy.
Ołomuniec jest po Pradze drugim, najważniejszym i największym miejskim zabytkowym zespołem urbanistycznym w Czechach.
Ołomuniec dał nazwę serkom ołomunieckim, dojrzewającym w specjalnych warunkach oraz posiadającym oryginalny kształt walca, które są zwykle podawane do piwa (Olomoucké tvarůžky>>>).
Miasto jest siedzibą założonego w 1576 roku, na bazie szkoły jezuickiej, Uniwersytetu Palackiego (czes. Univerzita Palackého). Znani absolwenci to Albrecht von Wallenstein (uczeń kolegium jezuickiego) i Gregor Mendel.
W mieście tym mieści się również redakcja założonego w Rzymie w 1971 roku przez Jiřego Pelikana pisma "Listy", którego współredaktorem jest, piszący również po polsku, poeta, krytyk literacki i tłumacz Václav Burian.
Z Bielska-Białej do Ołomuńca drogą E462 jest 156 km. Czas przejazdu ok. 2 h.

Historia miasta
* 1017 - pierwsza wzmianka o Ołomuńcu
* 1063 - powstanie biskupstwa w Ołomuńcu
* 1187 - miasto zostało stolicą Moraw
* 1306 - w pobliżu katedry został zamordowany król Wacław III
* 1468 - zdobyty przez wojska Macieja Korwina
* 1469 - koronacja Macieja Korwina na króla Czech
* 1479 - zawarcie układu pomiędzy Władysławem II Jagiellończykiem
a Maciejem Korwinem
* 1573 - założenie przez jezuitów akademii, która później przekształciła się
w uniwersytet, na której wykładowcą był polski duchowny, kanonik ołomuniecki Jan Iwicki z Iwiczny, kontrreformator, zmarły 3 grudnia 1598 r. pisarz polityczny i profesor prawa na uniwersytecie w Ingolstadt
* 1642 - zniszczony przez Szwedów utracił tytuł morawskiej stolicy na rzecz Brna
* 1655 - miasto zostaje przekształcone w twierdzę, co spowodowało zahamowanie jego rozwoju gospodarczego
* 1741 - 27 grudnia wojska pruskie zajęły miasto (wojny śląskie)
* 1777 - ustanowiono arcybiskupstwo i podporządkowano mu nową diecezję
w Brnie
* 1864 - w Ołomuńcu Austriacy więzili polskich powstańców styczniowych,
m. in. dowódcę powstańczego oddziału Tadeusza Romanowicza
* 1899 – dnia 1 kwietnia na ulice miasta wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny.
Zabytki
* wysoka na 35 metrów kolumna Trójcy Przenajświętszej z pozłacanymi posągami, zapisana na liście światowego dziedzictwa UNESCO w 2000 roku
* ratusz z XIII wieku, rozbudowany w XV wieku; najcenniejszymi zabytkami są tutaj: gotycka Sala Obrad posiadająca piękne sklepienie oraz kaplica św. Hieronima z siedmioma cennymi obrazami
* zamek (Olomoucký hrad) z dawnym pałacem biskupa, w którym mieści się Muzeum archidiecezjalne działające od 2006 roku
* katedra św. Wacława w Ołomuńcu ze 100-metrową wieżą (wirtualny spacer>>>)
* ratusz z socrealistycznym wariantem zegara astronomicznego
* kościoły (kościół św. Maurycego, kościół św. Michała, kościół Marii Panny Śnieżnej)
* klasztor Hradisko
* kaplice św. Anny, św. Jana Sarkandra (info >>>)
* secesyjna Willa Primavesi (www >>>)
* Cerkiew świętego Gorazda (www >>>)
* kamienice i fontanny
* muzea i galerie (źródło: Wikipedia)

PRAGA (Praha)

Stolica i największe miasto Republiki Czeskiej. Znajduje się w centralnej części kraju, nad rzeką Wełtawą.

Historia miasta
Pierwszymi mieszkańcami terenów nad Wełtawą były, osiedlające się tu od ok. 500 roku p.n.e., plemiona celtyckie. Zostały one stopniowo wyparte przez napływający pomiędzy IX a VI wiekiem p.n.e. germański lud Markomanów.
Pierwsze plemiona słowiańskie przybyły na te tereny ok. 500 roku.
Walki o dominacje doprowadziły ok. 800 roku do władzy dynastię Przemyślidów, którzy założyli tu miasto. Wznieśli oni dwie warowne osady: Zamek Praski i Wyszehrad.
Od 973 roku Praga była siedzibą pierwszego biskupstwa na tych terenach, podległego metropolii mogunckiej.
Szczególny rozkwit miasto osiągnęło za rządów Karola IV. Założył on tu pierwszy w środkowej Europie uniwersytet – Carolinum.
W roku 1344 praskie biskupstwo zostało podniesione w hierarchii kościelnej do rangi arcybiskupstwa.
Od 1526 roku pozostawało pod rządami Habsburgów, jako jedna ze stolic ich monarchii.
W 1419 roku miała tam miejsce słynna defenestracja katolików (wojny husyckie), a w 1618 roku podobne wydarzenie (wyrzucenie przez okno namiestników cesarza) stało się bezpośrednią przyczyną wojny trzydziestoletniej.
W wyniku klęski czeskich protestantów pod Białą Górą w 1620 roku Praga jako stolica Królestwa Czeskiego straciła swoje znaczenie i długie lata pozostawała
w cieniu Wiednia. W tym też okresie społeczność niemieckojęzyczna odgrywała w mieście (niem. Prag) rolę dominującą, co zaczęło się zmieniać dopiero w XIX wieku, podczas czeskiego odrodzenia narodowego.
W 1784 roku w jedno miasto połączno pięć wcześniej samodzielnych, lecz powiązanych ze sobą organizmów: Stare Miasto, Nowe Miasto, Josefov, Małą Stranę i Hradczany.
W 1848 roku wybuchło powstanie (w czasie Wiosny Ludów).
Pod koniec XIX wieku wybudowano wiele reprezentacyjnych budynków
i nastąpiło powolne odzyskiwanie znaczącej pozycji w monarchii Habsburgów. W tym czasie miasto było już dwujęzyczne, a Czesi i Niemcy funkcjonowali praktycznie równolegle (podwójne – czeskie i niemieckie – były uczelnie, teatry itp.).
Na przełomie XIX i XX wieku w ramach asanacji praskiej dokonano całkowitej przebudowy Josefova i Podskalí, niszcząc przy tym wiele cennych historycznych obiektów.
W 1918 roku Praga została stolicą nowo utworzonej Czechosłowacji.
W latach 1939-1945 okupowana przez Niemcy, wyzwolona w 1945 roku.
W 1968 roku główna arena Praskiej Wiosny.
W roku 1993, po odłączeniu się Słowacji, miasto zostało stolicą Republiki Czeskiej. Obecne motto Pragi to "Praga Caput Rei Publicae" (wcześniej: "Praga caput regni") [źródło: Wikipedia].
Jedną z cech charakterystycznych praskiej historii jest "defenestracja praska" (łac. de fenestra - przez okno), czyli wyrzucenia osób przez okno jako sposób uprawiania polityki (more Bohemico) {więcej>>>}.

Zabytki
* Hradczany z zamkiem oraz gotycką katedrą św. Wita, św. Wacława
i św. Wojciecha (św. Adalberta)

* Zamek na Hradczanach (Pražský hrad) (oficjalna strona internetowa>>>)
* Bazylika św. Jerzego na Hradczanach
* Złota Uliczka (Zlatá ulička)
* Pałac Schwarzenbergów (pałac Lobkowiców)
* Malá Strana – pełna kościołów, pałaców i ogrodów oraz urokliwych uliczek
* barokowy kościół św. Mikołaja z XVIII wieku na Malostranské náměstí
* Loreta (oficjalna strona internetowa >>>)
* Clementinum - barokowy budynek dawnego kolegium jezuickiego
* Kościół Marii Panny przed Tynem (czes. Kostel Matky Boží před Týnem, potocznie Týnský chrám)
* Kościół Panny Marii Zwycięskiej w Pradze (czes. Kostel Panny Marie Vítězné)
* Kościół Matki Bożej Śnieżnej (strona internetowa >>>).
* Kościół Panny Marii pod Łańcuchem (czes. Kostel Panny Marie pod Řetězem)
* Kościół świętego Franciszka z Asyżu
* Kościół św. Gawła w Pradze (czes. Kostel svatého Havla)
* Kościół oo. Dominikanów pw. św. Idziego (czes. Dominikánský kostel sv. Jiljí)
* Kościół Świętego Marcina w Murze (czes. kostel sv. Martina ve zdi)
* Kościół św. Mikołaja na Malej Stranie (czes. Kostel svatého Mikuláše, pot. chrám svatého Mikuláše)
* Kościół św. Mikołaja, Stare Miasto
* Kościół św. Tomasza (czes. kostel sveteho Tomáše)
* Stare Miasto na prawym brzegu Wełtawy
* Ratusz Staromiejski (XIV wiek) ze słynnym zegarem astronomicznym Orloj na Staroměstské náměstí
* Týnský Chrám – Kościół Marii Panny przed Tynem, kiedyś centrum husycyzmu
* Ratusz Nowomiejski (XV wiek)
* miejsca powiązane z Franzem Kafką
* Most Karola
* ściana Johna Lennona
* dzielnica żydowska Josefov
* wzgórze Wyszehrad
* Wzgórze Petřín
* praski metronom
* Miejski Dom Reprezentacyjny (oficjalna strona internetowa >>>)
* wieża telewizyjna z platformą widokową w dzielnicy Žižkov (strona internetowa wieży telewizyjnej >>>)
* Galeria Narodowa Sztuki Europejskiej (kolekcje malarstwa europejskiego)
* Galeria Narodowa w Pradze
* liczne zabytkowe piwiarnie, np. U Fleků, U Kalicha, U Medvídků, U Kocoura,
U sv. Tomaše
* "Tańczący dom" nad Wełtawą
* Stadion Strahov
* Synagogi Pragi
* ogród zoologiczny (oficjalna strona internetowa >>>)
* ogrody botaniczne
* Brama Prochowa
* Dworzec Główny
* Dworzec Masaryka
W 1992 roku zabytkowe centrum Pragi zostało zapisane na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Praga jest uważana za jedno z najbardziej atrakcyjnych miast Europy.
Z Ołomuńca do Pragi drogą D1 jest 283 km; czas przejazdu ok. 2 h 45 min.
Natomiast z Bielska-Białej do Pragi jest 436 km (drogi E462 i D1); czas przejazdu ok. 4 h 30 min.
Polecam film dokumentalny o Pradze (czas 68'37", reklamy na początku):

Podróże marzeń - Praga

KUTNA HORA (Kutná Hora)
Miasto jest stolicą powiatu Kutná Hora w kraju środkowoczeskim. Leży ok. 65 km od Pragi i liczy ok. 22 tys. mieszkańców.
Historia miasta
Rozwój Kutnej Hory wiąże się z wydobyciem srebra, którego początki sięgają XIII wieku.
XIV wiek przyniósł dalszy rozwój miasta, założono mennicę królewską Włoski Dwór (Vlašský dvůr), w której zatrudniono florenckich rzemieślników. Włoski Dwór stał się też rezydencją królewską, po której najcenniejszą pamiątką jest gotycka kaplica królewska.
Mennicę zamknięto w XVIII wieku, co związane było z wyczerpywaniem się złóż srebra.
Teraz jest tu siedziba muzeum mincerstwa i galerii numizmatycznej
(źródło: Wikipedia)

Zabytki
* Muzeum stříbra
* Kościół św. Barbary (czes. Chrám svaté Barbory), wpisany w 1995 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO
* kościół klasztorny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w dzielnicy Sedlec, wpisany w 1995 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO
* ossuarium (tzw. Kaplica Czaszek) w dzielnicy Sedlec
* kościół św. Jakuba
* kaplica Bożego Ciała
* Hrádek - zamek szlachecki, obecnie główna siedziba Czeskiego Muzeum Srebra (České muzeum stříbra)
* kamienna gotycka studnia
* kamienny dom gotycki
* morowy słup
* kolegium jezuickie.
Z Pragi do Kutnej Hory jest 80 km (drogi D11 i E67); czas przejazdu 1 h 20 min.

Hotel JUNO *** w Pradze
- usytuowanie >>>

Świadczenia
- przejazd autokarem,
- 3 noclegi w hotelu "Juno"*** w Pradze (informacja turystyczna),
- 3 śniadania (w hotelu),
- 3 obiadokolacje (w hotelu, w praskiej restauracji "U Starej Pani" i na statku podczas rejsu po Wełtawie); napoje płatne we własnym zakresie,
- ubezpieczenie KL, NNW i bagaż,
- opieka pilota-przewodnika,
- VAT.

Trasa przejazdu
Bielsko-Biała - Ołomuniec (156 km) - Praga (283 km) - Kutna Hora (80 km) - Bielsko-Biała (402 km).
Razem: 921 km.

Organizator
Biuro Podróży "Tęcza".
Ocena:
- bardzo dobra organizacja i logistyka,
- świadczenia i ich jakość zgodne z zapowiedziami,
- świetny pilot i przewodnik Pan Wojciech Kantor (wizytówka>>>)
- zdecydowanie polecam tę wycieczkę z BP "Tęcza"

Koszt skierowania
599 zł plus 720 koron na wstępy (1 korona czeska = 0,164 zł)

Czeskie radia internetowe
Český rozhlas 2 - Praha | Český rozhlas 3 - Vltava | ČRo Rádio Česko |
Dance Radio | Inne czeskie stacje radiowe |

Aktualna pogoda

Find more about Weather in Praga, CZ