Trochę historii...

Mówiąc o szybowcach PW należy również sięgnąć do źródeł.
Wątek historyczny proponuję rozpocząć od przypomnienia sylwetek osób, które były (lub są) związane bezpośrednio lub pośrednio
z Politechniką Warszawską.
To również dzięki Nim dzisiejsze sukcesy konstrukcji szybowców PW stały się możliwe... 

Stanisław Zbigniew BRZOSKA >>>>
Jerzy DĄBROWSKI >>>>
Leszek DULĘBA >>>>
Jerzy DRZEWIECKI >>>>
Tadeusz GÓRA >>>>
Franciszek MISZTAL >>>>
Jan ODERFELD >>>>
Piotr KUBICKI >>>>
Wojciech Stanisław ROGALSKI >>>>
January ROMAN >>>>
Stanisław WIGURA >>>>
Franciszek ŻWIRKO >>>>

Galeria szybowców PW